Kvaliteetne tõlge

Kvaliteetne tõlge

Kvaliteetne tõlge ei tähenda vaid seda, et tõlge on grammatiliselt õigesti seatud sihtkeelde. Kvaliteet on midagi hoopis enamat!

Kvaliteetse tõlke osad

Tõlkimine on loominguline protsess, mille puhul lähtutakse tõlketeksti funktsioonist. Kõige olulisem komponent tõlkimisel pole võõrkeel vaid keskenduma peab tõlkeprotsessile ja eesmärgile. 

Professionaalne tõlge: peab olema täpne ja vastama lähtetekstile ning olema tagatud sisuline tõelevastavus sõltumata lähteteksti tõelevastavusest. Tõlge peab olema keeleliselt korrektne ja ühtlustatud, st peab olema tagatud sisemine järjekindlus, vastavus etteantud sõnastikele, terminibaasidele või tõlkemäludele ja vastavus stiilijuhenditele. Kindlasti ei tohi ära unustada ka vastavust lugejate ootustele ja sobivust sihtkultuuri konteksti.

Tõlke tegija on vastavale erialale spetsialiseerunud tõlkija, kellel on perfektne keeleoskus nii alg- kui ka sihtkeeles ja suur tõlkimise kogemus. Lisaks läbib tõlge nii keelelise kui ka sisulise toimetamise koostöös terminoloogiga ja väljastusülevaatuse. Kui tõlke tegija ei ole piisavalt suure kogemusega, peavad seda kompenseerima väga hea toimetaja ja terminoloog. 

Väga oluline osa hea tõlke saavutamisel on koostöö tellija ja tõlkebüroo vahel. Juba tellimust esitades peaks klient väga konkreetselt esitama oma nägemuse tõlkest ja terminisoovitused, mille põhjal saame koostada stiilijuhendi, mis on üks väga oluline komponent hea tõlke tegemisel. Tõlkekvaliteedi defineerib ju ennekõike töö tellija. Ilma tellijapoolse informatsioonita jääb üks osa kvaliteedist tagamata.  

Tõlke valmimise aeg: tõlge valmib siis, kui kliendil seda vaja on. Pole ju kasu tõlkest, mis on küll keeleliselt, terminoloogiliselt ja stiililiselt perfektne, kuid valmib alles siis, kui seda ei saa enam kasutada. Kui tõlke tähtaeg on kokku lepitud, siis peab tõlge valmima selleks ajaks. Samas peab tellija alati arvestama, et kiirtõlke kvaliteet ei ole kunagi nii hea kui on tavatõlke kvaliteet. Kiirtööd tehes pole ei tõlkijal ega ka toimetajal piisavalt aega termineid testida ja taustamaterjalidega tutvuda.

Konfidentsiaalsus kõiges: töödes sisalduv teave ja ka kõik muu koostööteave on rangelt salastatud. Ka personali ning tõlkijatega peavad olema sõlmitud konfidentsiaalsuslepingud, mis tagavad teabe täieliku konfidentsiaalsuse.

Abimaterjalide ja tõlkemälude kasutamine: tõlkimisel on kindlasti suureks abiks ka eelnevalt tehtud samateemalised tööd. Tõlgete paremale teostamisele aitavad kaasa erinevad tõlkemäluprogrammid, mis tagavad ühtse sõnakasutuse ja stiili läbi erinevate tõlgete. Näiteks kui on vaja tõlkida 10 ohutuskaarti, siis on otstarbekas ja odavam tõlkida tõlkemäluprogrammiga, sest siis on esiteks stiil ja terminoloogia ühtne ja teiseks saab niimoodi kiiremini ja soodsamalt.

Operatiivsus: kõigile päringutele vastatakse vähemalt ühe tööpäeva jooksul, kuid hea tava kohaselt jõuab vastus kirjale kohale juba 2 tunni jooksul. Tegelikult ei saa kehtestada ka sellist piirangut, et tõlkida jõutakse vaid 5 lehekülge päevas. Kui on hädaolukord, siis on võimalik tõlkida ka 20 lehekülge päevas ja väljastada töö ka pühapäeva õhtul.

Koostöö: koostöö ei tähenda vaid seda, et tellija annab tõlkebüroole lisamaterjale ja aitab terminoloogia osas. Koostöö on ka see, kui tõlkebüroo informeerib tellijat algtekstis avastatud ebakõladest, et tagada korrektne tõlge ja parandada algtekstis esinenud vead. Lisaks toimub koostöö tõlkijate ja toimetaja ning terminoloogi vahel. Vajaduse korral kaasatakse sellesse koostöösse ka erialaspetsialiste.

Tööprotsesside toimimine: väga oluliseks kvaliteetse tõlke osaks on ka see, et kõiki tööprotsesse tehakse ja ka juhitakse. Iga väike lisatoiming, näiteks kasvõi väljastusülevaatuse tegemine, tõstab tõlke kvaliteeti. Kõigi protsesside toimimise kinnituseks on erinevate standardite sertifikaatide olemasolu. Kindlasti pole piisav kui tõlkebüroo kirjutab kodulehel, et järgime neid standardeid, ainukeseks tõestuseks kliendile on vaid konkreetse standardi sertifikaadi olemasolu. Tõlkebüroode jaoks olulisemad standardid on Euroopa tõlketeenuse standard ISO 17100:2015  ja kindlasti ka kvaliteedijuhtimissüsteemi standard ISO 9001:2015 või mõni varasem versioon. Avatari sertifikaatidega saate tutvuda siin: Sertifikaadid

Kvaliteetne tõlge Avatar Tõlkebüroost!