Eesti-läti-eesti neurotõlkeprogrammi ESTLAT Translator loomine Interreg Estonia-Latvia programmi raames Euroopa Liidu toetusel.

Avatar ja Tilde töötavad välja Estlat Translator masintõlkeprogrammi eesti-läti-eesti tõlgete jaoks Interreg Estonia-Latvia programmi raames Euroopa Liidu toetusel. Eesmärk on välja töötada eesti-läti-eesti masintõlkeprogramm, mida saavad kasutada nii erasikud, ettevõtted kui ka riigiasutused. Programmi loomisel ühendavad kahe riigi ettevõtted oma teadmised ja oskused: Tilde suur kogemus masintõlketehnoloogias ning Avatari tõlkekogemus ja tõlkeekspertiis annavad kokku tugeva alustala uue masintõlkeprogrammi loomiseks. Tõlkeprogramm aitaks kaasa piiriülesele koostööle ja suhtlusele naaberriikide Eesti ja Läti vahel: äri, turism, omavalitsused, riigiasutused.

Programm kestab 2019–2021.

Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Projekti kogumaksumus on 536 707,26 eurot. Euroopa Regionaalarengu Fondi panus on 376 431,64 eurot.

Projekt viiakse ellu kolmes tööetapis:

  1. Analüüs ja spetsifikatsioon. Selles etapis viiakse läbi kasutajanõute uuring ja analüüs, mille põhjal koostatakse funktsionaalne ja tehniline kirjeldus.
  2. EstLat tõlkeprogrammi arendamine – projekti põhitegevus, mis hõlmab andmete ettevalmistamist, neuromasintõlkesüsteemi arendamist, EstLat tõlke arendamist ja piloottööd.
  3. Turundus- ja müügiplaneering hõlmab EstLat Translatori väärtuspakkumise ja hinnakujunduse määratlemist, samuti klientide segmenteerimist ja turunduskommunikatsiooni ning tootemüügi planeerimist ja müüki.

Täpsemalt infot programmi kohta leiate: https://estlat.eu/en/estlat-results/estlat-translator.html

„See veebisait kajastab kodulehe autori seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle teabe kasutamise eest. ”