Eesti-läti-eesti neurotõlkeprogrammi ESTLAT Translator loomine Interreg Estonia-Latvia programmi raames Euroopa Liidu toetusel

Aprill 2021

Lõpuks on ta valmis – esimene masintõlkeprogramm läti ja eesti keele vahel, mis ei kasuta tõlkimisel kolmanda keele abi.

Suhtle muretult naabritega: https://estlat.tilde.com/

Uus abivahend aitab nii Eesti kui ka Läti ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel suhelda oma piiriüleste partneritega oluliselt kiiremini ja lihtsamalt kui varem.

Meie koostöö Tildega seda programmi tehes tundus juba algusest peale vägagi õige ja loogiline  – Tildel on suur kogemus tõlketarkvara arendamise poole pealt ja Avatar–Eesti üks suurimaid tõlkebüroosid, omab suurt kogemust tõlkimise alal ja tõlkemälu andmebaasi nimetatud keelesuundadel.

Need poolteist aastat, mis oleme pingutanud, et uus masintõlge oleks piisavalt hea ja seda saaks kasutada nii tavainimesed, ettevõtted kui ka riigiasutused on olnud täis tööd, analüüsimist, katsetamist ja uurimist. See oli põnev aeg ja oleme tõeliselt uhked, et saime hakkama sellise masinaga.

Antud tõlkemasin annab Eesti ja Läti ettevõtetele ja riigiasutustele 3 olulist eelist läbi kahe väga olulise märksõnaga, milleks on kiirus ja kulude kokkuhoid:

  1. Antud masintõlge on odav ja kiire võimalus esmaseks tekstist arusaamiseks. Saame lihtsamalt jälgida naabrite meediaruumi, mis seal toimub, millest uudistes räägitakse. Naabrite seadustest on võimalik aru saada praktiliselt ühe hiireklõpsuga. Ka ostlemine naabrite e-poodides muutub kiiremaks ja lihtsamaks, kui saame tooted ja tingimused kiirelt tõlkida meile arusaadavasse keelde. Ka riigitasandil läheb suhtlemine lihtsamaks ja kiiremaks. Kirjavahetust ei pea pidama näiteks enam inglise keeles vaid võib kirjutada eesti keeles ja masin tõlgib selle kiirelt läti keelde. Sama kehtib ka näiteks seadusemuudatuste kohta, kus tihtipeale on vaja seadusemuudatuse sisust kiiresti aru saada – kui tõlkebüroos võib selle tõlkimine võtta aega päeva või kaks, siis tõlkemasin võimaldab sellest muudatusest vaid paari sekundi pärast aru saada.
  2. Kuid kui siiski on vajadus ametlike ja inimese poolt kontrollitud tõlgete järele, siis tänu sellele tõlkemasinale muutub ka tõlkebüroost ostetav tõlketeenus soodsamaks ja kiiremaks. Tõlkebüroona saame seda masinat kasutada esmase tõlke teostamiseks, ning seejärel inimene, kes on kogenud keeletoimetajal, kontrollib masina poolt teostatud tõlke üle, et masin oleks kõigest õigesti aru saanud, ja vajadusel lokaliseerib tõlke, s.t kohandab tõlke vastavalt lõppkasutaja kultuuriruumi traditsioonidele ja seadustele. Meie poolt loodud tõlkemasin on suureks abimeheks, kuid ametlikud dokumendid peaks siiski inimene üle vaatama, sest igas keeles on mitmetähendusega sõnu ja kui kontekst pole masina jaoks piisavalt selge võib sellest tekkida valetõlge. Näiteks eesti keeles sõna “tee” tähendada nii maanteed kui ka jooki. Seda, kas masin on valinud taolises olukorras õige vaste, peaks inimene üle kontrollima. EstLat masintõlkeprogrammis on väga lihtne tellida ka tõlke toimetamise teenust. Kindlasti soovitame seda kõigil kasutada, et lihtsustada ja kiirendada oma tõlgete tellimisi.
  3. Üha kiiremini muutuvas maailmas on oluliseks eeliseks ka see, et kõnealune masintõlge on saadaval ööpäev läbi, s.t tekstile saate tõlke viivitamatult, millal iganes teil on vaja tõlget läti keelest eesti keelde või vastupidi – ei pea ootama tööpäeva algust, et mõnest tõlkebüroost abi küsida.

Loodame, et antud programm lihtsustab ja elavdab suhtlust naabrite vahel nii reisides, äri ajades kui ka riigitasandil suheldes. Pole otstarbekas selgeks õppida kõiki maailma keeli, mida elus vaja läheb. Selline tõlketarkvara võimaldab aga meil vabalt ja kiirelt suhelda. Loodame, et tulevikus tekib selliseid väikseid abimehi, mis muudavad meid naabritele lihtsamini arusaadavamaks ning aitavad hoida meie riiki ja ettevõtteid paremini maailmapildis ja konkurentsis, ka teiste naaberkeelte suunal.

On tänuväärne, et Euroopa Regionaalarengu Fond toetas Interreg Eesti-Läti programm raames antud tõlkemasina väljatöötamist ja loodame, et sellised toetused jätkuvad ka edaspidi, et Eesti sugune väikeriik oleks lihtsamini mõistetav kogu maailmale tänu kiirele ja kaasaegsele tõlkevõimalusele. Eesti on kuulus oma e-lahenduste poolest ja minu arvates on see üks suurepärane näide meie edusammudest selles valdkonnas.

Vaata tõlkemasinat tutvustavat videot!

Vaata tõlkemasina EstLat Translatori online-esitlust!

Vaata meid Aktuaalse kaamera uudistes 27.04.2021!

Loe meist ERRi uudistes!

Loe meist Sirbis!

 

Maintõlkeprogrammi ESTLAT Translator loomine

Oktoober 2019

Avatar ja Tilde töötavad välja Estlat Translator masintõlkeprogrammi eesti-läti-eesti tõlgete jaoks Interreg Estonia-Latvia programmi raames Euroopa Liidu toetusel. Eesmärk on välja töötada eesti-läti-eesti masintõlkeprogramm, mida saavad kasutada nii erasikud, ettevõtted kui ka riigiasutused. Programmi loomisel ühendavad kahe riigi ettevõtted oma teadmised ja oskused: Tilde suur kogemus masintõlketehnoloogias ning Avatari tõlkekogemus ja tõlkeekspertiis annavad kokku tugeva alustala uue masintõlkeprogrammi loomiseks. Tõlkeprogramm aitaks kaasa piiriülesele koostööle ja suhtlusele naaberriikide Eesti ja Läti vahel: äri, turism, omavalitsused, riigiasutused.

Programm kestab 2019–2021.

Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Projekti kogumaksumus on 536 707,26 eurot. Euroopa Regionaalarengu Fondi panus on 376 431,64 eurot.

Projekt viiakse ellu kolmes tööetapis:

  1. Analüüs ja spetsifikatsioon. Selles etapis viiakse läbi kasutajanõute uuring ja analüüs, mille põhjal koostatakse funktsionaalne ja tehniline kirjeldus.
  2. EstLat tõlkeprogrammi arendamine – projekti põhitegevus, mis hõlmab andmete ettevalmistamist, neuromasintõlkesüsteemi arendamist, EstLat tõlke arendamist ja piloottööd.
  3. Turundus- ja müügiplaneering hõlmab EstLat Translatori väärtuspakkumise ja hinnakujunduse määratlemist, samuti klientide segmenteerimist ja turunduskommunikatsiooni ning tootemüügi planeerimist ja müüki.

Täpsemalt infot programmi kohta leiate: https://estlat.eu/en/estlat-results/estlat-translator.html

„See veebisait kajastab kodulehe autori seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle teabe kasutamise eest. ”