Referatiivne tõlge

Referatiivne tõlge

Referatiivne tõlge on üks tõlketeenuste liike, kus esiplaanile on seatud teksti sisulise mõtte edasiandmine ilma sõnasõnalist täpsust taotlemata. Referatiivne tõlge pakub head võimalust teha tekstidest kokkuvõtteid, mis toovad välja kõige olulisemad tekstiosad. Referatiivne tõlge on võrreldes algtekstiga väiksema mahuga ja ülevaatlikum.

Referatiivset tõlget on võimalik teha ka suuliselt. Tõlk tutvub eelnevalt materjalidega ja siis kohtudes kliendiga räägib ülevaatlikult sisust ning tõlgib väga täpselt ainult olulised lõigud. Tellija kuulab ja vajaduse korral konspekteerib. Nii saab poole tunniga üle vaadata küllaltki mahuka materjali. Referatiivne tõlge sobib näiteks õppematerjalide, artiklite, kasutusjuhendite, kirjavahetuse jmt tõlkimiseks, kus algteksti ülesehituse täpsest järgimisest olulisem on teksti sisu edasiandmine. Antud tõlkeliik aitab säästa nii raha kui ka aega.