Notari ja vandetõlgi poolt kinnitatav tõlge

Vandetõlgi poolt kinnitatav tõlge

Kui ühe riigi ametiasutuste välja antud dokumente kasutatakse teises riigis, kus dokumendi keelt ei vallata, siis tuleb need dokumendid tõlkida ja seejärel tõlkebüroo või vandetõlgi poolt kinnitada. Selleks, et tõendada ametliku dokumendi ehtsust ja pädevusekohast väljaandmist teise riigi ametiasutustele, tuleb dokument samuti kas legaliseerida või kinnitada apostilliga.

Mis vahe on vandetõlgi ja notari kinnitatavatel tõlgetel?

2015. aastal muutis riik dokumentide ametliku kinnitamise süsteemi. Kui varem võisid tõlkeid kinnitada nii notarid kui ka vandetõlgid, siis alates 1. jaanuarist 2015 võivad võõrkeelde tõlgitud dokumente ametlikult kinnitada vaid vandetõlgid. Notaritel on kuni 2020. aastani õigus kinnitada tõlkija allkirja õigsust võõrkeelest eesti keelde tõlgitud dokumentide puhul. 2020. aastal antakse ka see pädevus üle vandetõlkidele. Juriidiliselt on mõlemad dokumendid ametlikud ja võrdsed.

Kes on vandetõlk?

Vandetõlk on tõlkija, kellele riik on andnud ainupädevuse teha ametlikke tõlkeid. Tema tõlgete kvaliteeti ja usaldusväärsust on riik varem kontrollinud. Vandetõlk täidab ka muid tõlkimisega seotud ülesandeid.

Mis saab siis, kui Eestis pole antud keele vandetõlki, mille tõlget mul vaja on?

Kui dokument on vaja tõlkida võõrkeelde, mille jaoks Eestis pole ühtegi vandetõlki, siis tuleb tõlge eesti keelest võõrkeelde teha dokumenti vastu võtvas riigis või tõlkida dokument esmalt Eestis mõnda enim kasutatavasse keelde (nt inglise, saksa, vene vms) ja seejärel vajalikku võõrkeelde.

Kuidas saada dokumendist vandetõlgi kinnitatud tõlget?

Dokumentidest kinnitatud tõlke saamiseks on 2 võimalust:

1. Pöörduda otse vandetõlgi poole. Eestis on erinevate keelte vandetõlke, kelle poole saab otse pöörduda. Vandetõlgid teevad ise tõlke ja ka kinnitavad selle. See on ametlik tõlge, mis on aktsepteeritav välisriikides. Vandetõlkide kontaktandmed leiate Justiitsministeeriumi lehelt http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/notarid-ja-vandetolgid/vandetolkide-kontaktandmed.

2. Pöörduda tõlkebüroo poole. Sellisel juhul korraldab tõlkebüroo asjaajamise vandetõlgiga. Kliendil endal pole mingit muret, ta esitab vaid dokumendi ja saab tagasi valmistõlke koos kinnitusega.