Juriidiliste tekstide tõlkimine

Juriidiliste tekstide tõlkimine

Juriidiliste tekstide tõlkematerjalid on lepingud, kohtudokumendid, erinevad ettevõtte dokumendid jmt. Juriidilisi tekste tõlgivad tavaliselt vaid juriidilise haridusega inimesed, sest antud temaatika nõuab väga täpselt ka iga detaili pisinüansside mõistmist. Selleks peavad aga ka algmaterjalid olema vormistatud ja sõnastatud korrektselt, et ei tekiks lähtekeele mitmetimõistmist.

Tõlkebüroo peab tagama kõigi materjalide konfidentsiaalsuse, kuid soovi korral peab olema võimalik sõlmida ka konfidentsiaalsusleping, kus on eraldi välja toodud lisanõuded. Lepinguid ei tohiks kunagi tõlkida kiirtööna, sest kasvõi üks pisiviga lepingus võib mõnikord maksta miljoneid.

Vaata “Tehtud tööd”!