Turundus- ja reklaamtekstide tõlkimine

Turundus- ja reklaamtekstide tõlkimine

Reklaamtekstid on väga erinevatest valdkondadest, erineva mahu ja erineva kasutusega.

Reklaamtekstide tõlkimine on väga loominguline töö ning ühe reklaamlause tõlkimiseks võib vahel kuluda terve päev, et saada tulemuseks kõige täpsem ja asjakohasem tõlge.

Reklaami korral peab läbi mõtlema sõna iga nüansi ning selle, mis otstarbel ja kus reklaamlauset kasutatakse. Lisaks peab reklaamtekst olema kindlasti lokaliseeritud, st tõlkides peab arvestama keele- ja kultuurikeskkonna eripärasid. Reklaamtekstide korral peab kindlasti arvestama suurema ajavaruga, et saada kõige tabavam tõlge.

Vaata “Tehtud tööd”!