Kirjalik tõlge

Kirjalik tõlge

Meie suur ja andekate tõlkijate baas, oma ala spetsialistidest terminoloogid ja toimetajad ning aastatepikkune kogemus tagavad kvaliteetsed kirjalikud tõlked erinevates valdkondades. Meilt on võimalik tellida kirjalikke tõlkeid 40 keelde ja erinevates valdkondades. Enimlevinud kirjaliku tõlke valdkonnad on õigus, majandus, tehnika, meditsiin, reklaam, EL, keemia, infotehnoloogia, kindlustus ja pangandus. Kõik meie kirjalikud tõlked läbivad toimetamise ja väljastusülevaatuse. Lisaks VAID inimeste poolt loodud tõlkele pakume ka masintõlke järeltoimetamist, kus tõlke teostab masin, kuid järeltoimetamise teeb inimene. Masintõlke järeltoimetamine aitab säästa aega ja raha. Antud tõlkeliik on sobiv tõlgete osas, millega on kiire või mille eelarve on hinnatundlikum.

Kuidas valida tõlkebürood? Neid on nii palju ja hinnad on väga erinevad? Millest see hind sõltub?

Eesti turg on tõlkebüroodest üle ujutatud ja konkurents väga tihe, mis ühtepidi võiks olla klientidele hea, kuid teistpidi pole klientide jaoks üheselt selgeks tehtud, et kõnealused tõlkebürood pakuvad reaalselt väga erineva tasemega teenust.

Kuna selles äris ei ole suuri sisenemise barjääre ja see pole reguleeritud mingite seadustega, siis on antud valdkonnas äriga väga lihtne alustada, vaja läheb vaid arvutit ja internetti. Ja siis tuleb leida kliendid ja tõlgid ning saabki hakata neid töid klientide ja tõlkide vahel vahendama.

Enamik Eestis registreeritud tõlkebüroodest on just sellised nn tõlkeagentuurid. Antud juhul pole nendel tõlkebüroodel mingit ülevaadet tõlkijate tasemest, kas nad tõlgivad õigesti või milline nende tõlkijate keeletase üldse on.

Meie kogemus on, et proovitöö teinud tõlkijatest sobib vaid 20–25%, ülejäänud 75% keeletase pole  selle töö tegemiseks piisav. Samas võib näha nende tõlkijate CV-dest, et nad on juba aastaid tõlkinud teistele tõlkebüroodele. Kahjuks näitab see paljude tõlkebüroode üldist taset.

Teine grupp tõlkebüroosid on ca viie töötajaga sõpruskonnad, kes on üksiktõlkijaga võrreldes oma haaret vaid veidi laiendanud ja kogunud ühte firmasse kokku mõned tõlkijad. Seal võidakse küll üksikjuhul (näiteks nõudliku kliendi korral) rakendada põhimõtet, et üks tõlkija vaatab teise töö üle, kuid tulemus pole siiski võrreldav selle tasemega, mida teevad kogenud toimetajad.

Vaid käputäis Eesti tõlkebüroosid pakub sellist teenust, mida saab nimetada tõlketeenuseks. Antud büroodes on kohapeal toimetajad, terminoloogid, kujundajad, st kogu toetav personal, kes annab tõlkele olulist lisandväärtust. Neis büroodes kontrollitakse pidevalt tõlkijate ja toimetajate taset, seal toimub pidev kogu personali arendamine, tänu millele tõlke kvaliteet pidevalt kasvab. Toimetajad on kogenud, spetsialiseerunud erinevatele erialadele – kõik see tagab väga kvaliteetsed tõlked.

Kindlasti tekib Teil küsimus, et kuidas siis nendel tõlkebüroodel vahet teha ja valida koostööpartneriks see, kust saab ka päriselt toimetatud ja väljastusülevaatuse läbinud tõlke, aga mitte lihtsalt vahendatud tõlke. Ega neil tõlkebüroodel polegi väliselt väga lihtne vahet teha, kuid on siiski mõned asjad, millele tähelepanu pöörata.

  • Valige koostööpartneriks firma, kellel on tõlketeenuste standardi ISO 17100 sertifikaat, mis seab tõlketeenusele väga kindlad nõudmised. Kui ettevõttel on kõnealune sertifikaat, siis peab ta tõlked ka toimetama ja tegema väljastusülevaatust. Siinjuures juhin tähelepanu sellele, et palju bürood kirjutavad, et nad järgivad antud sertifikaati – selline lause ei garanteeri Teile aga seda, et nad seda ka reaalselt teevad. Küsige sertifikaati näha. Avatari tõlkebürool on antud sertifikaat juba 2012. aastast, lisaks on meil Euroopa kvaliteedistandardi ISO 9001:2015 sertifikaat. Lisaks pakume ka masintõlke järeltoimetamist, vastavalt ISO 18587 standardile, mille osas Avatari sertifitseeritakse 2024. aasta kevadel. Vaata sertifikaate!
  • Koostöö Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi erinevate instantsidega näitab tõlgete väga kõrget kvaliteeti, sest seal kontrollitakse kõik tõlked üle ja kui tõlkebüroo teeb kehva tööd, siis lõpetatakse koostöö üsna kiirelt. Avatari tõlkebürool on väga edukas koostöö Euroopa Komisjoniga juba 2009. aastast ja hetkel täidame Euroopa Parlamendi 4. aastast tõlkehanget, st kõik tõlked, mis tõlgitakse väljaspool maja eesti keelde tulevad Avatarist.
  • Riigihangete võidud ja edukalt lõpetatud lepingud. Riigihangetel on enamasti väga kõrged nõudmised. Teostatud tõlkeid kontrollitakse ja hinnatakse. Avatari tõlkebürool on riigihangete teostamise kogemus alates 2006. aastast. Ainuüksi eelmisel aastal võitis Avatari tõlkebüroo üle kümne riigihanke. Riigihanke lepingute alusel tõlgime Justiitsministeeriumile, Eesti kohtutele, Välisministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Majandusministeeriumile, Prokuratuurile, Eesti Energiale, EAS-ile, RIA-le, Tallinna Tehnikaülikoolile, SEB pangale, Keskkonnaagentuurile, RIK-le jne.
  • Ettevõtte makstavate riiklike maksude summa näitab samuti, kas peale projektijuhi töötab büroos kohapeal veel keegi või mitte.
  • Kui tõlkebüroo töötab kodukontoris, siis on tõenäoliselt tegu agentuuriga, kes vahendab vaid tõlget ja enamasti pole taolistel agentuuridel mingit ülevaadet tõlkijate tasemest ega edastatavate tõlgete kvaliteedist.
  • Väga odava hinnaga pole võimalik pakkuda tõlketeenust, mis sisaldaks tõlkimist, toimetamist ja väljastusülevaatust. Kui valite koostööpartneri kõige odavama hinna järgi, siis suure tõenäosusega ei saa Te selle hinna eest tõlget koos toimetamise ja väljastusülevaatusega. Iga uus silmapaar, kes tõlke üle vaatab, tõstab tõlke kvaliteeti.

Kuidas hindame tõlke mahtu?

Kirjalike tõlgete, toimetamise ja korrektuuri mahtu hindame valmistõlke tähemärkide arvu alusel. Üks arvestuslik lehekülg mahutab 1800 tähemärki koos tühikutega. Te saate tähemärkide arvu ka ise vaadata, valides enimkasutatavas tekstitöötlusprogrammis Microsoft Wordis Läbivaatus > Sõnaarvestus > Märke (koos tühikutega).

Jagades selle arvu 1800-ga, saate oma teksti lehekülgede algmahu. Tõlkides peab aga arvestama, et maht võib kasvada või kahaneda. Näiteks tõlkides saksa keelest eesti keelde kahaneb maht tavaliselt 10%, eesti keelest vene keelde tõlkides kasvab aga maht umbes 20%. Oma hinnapakkumisi tehes arvestame juba tõlkemahu muutustega, et hinnapakkumine vastaks võimalikult täpselt lõplikule tõlke maksumusele.

Kas tõlke maht on sama, mis on algteksti maht?

Ei, enamasti ei ole. Vaid inglise keelest eesti keelde tõlkides jääb maht enamasti samaks. Tavaliselt kasvab tõlke maht tõlkimisel veidi. Meie praktika on näidanud, et kõige rohkem pikenevad tekstid tõlkimisel eesti keelest vene, prantsuse ja saksa keelde. Keskmiselt kasvab maht 10–20%.

Kui pikad on tõlketööde järjekorrad ja kui kaua võtab tõlkimine aega?

Järjekordi meil ei ole. Meie suur tõlkijate andmebaas võimaldab tagada tellimuste täitmise ilma järjekorrata. Ootame alati kliendipoolset orienteeruvat tähtaega töö valmimiseks, et saaksime tõlkimise organiseerida nii, et tõlge valmiks just siis, kui seda vajatakse.

Püüame valmimistähtaja osas tellija soovile alati vastu tulla, kuid üldjuhul on tõlkija töötempo 5 lehekülge päevas ning seejärel kulub veel aega ka toimetamisele, terminite kontrollimisele ja väljastusülevaatusele, mis tähendab, et lisaks tõlkimisele vaatavad meie büroos kõik tõlked üle vajaliku kvalifikatsiooniga spetsialistid ja filoloogid.

Seepärast tuleb ka väiksemate tõlgete korral arvestada siiski ühepäevase tõlkeajaga – töösse sisseelamine ja järeltöö võtavad oma aja. Kui soovite ühe päevaga saada mahukama tõlke kui 5 lehekülge, on see juba kiirtöö, mis toob endaga kaasa riski, et nii meie kui ka tellija ei pruugi kokkuvõttes lõpptulemusega päris rahule jääda. Seepärast on soovitatav varuda tõlgete jaoks alati natuke rohkem aega ja anda tekstid tõlkimisse pigem veidi varem. Kuid kui on ikkagi kiire, siis on võimalik tõlkida päevas ka 30 lehekülge.

Kas kvaliteedi sobivuse kinnituseks saab tellida ka proovitööd?

Loomulikult. Suuremate tõlkeprojektide puhul võite tellida meilt tasuta üheleheküljelise proovitöö, et veenduda meie kvaliteedi sobivuses. Samuti on võimalik teha eelnevalt hinnapäring, mille koostame ühe tööpäeva jooksul.

Kas kasutate tõlkimisel ka lisamaterjale?

Parima tõlketulemuse saavutamiseks on väga oluline koostöö kliendi ja tõlkebüroo vahel, sest tihtipeale on tellijal endal kindel nägemus nii teksti stiili kui ka terminoloogia osas. Igasugused lisamaterjalid, mis aitavad kaasa parema tõlketulemuse saamiseks, on alati teretulnud. Palun jagage meiega lisamaterjale (varem tõlgitud sarnased tõlked; teie poolt kasutatavad sõnaraamatud, veebilehed, joonised; ettevõtte materjalid, mis annavad ülevaate teie poolt kasutatavast terminoloogiast jne), see on üks element, et saaksime teha sellise tõlke, millega jääte rahule.

Kas kujundate materjalid, näiteks kasutusjuhendid, samasuguseks nagu originaaljuhend?

Loomulikult kujundame soovi korral tööd täpselt originaalile vastavaks, skaneerime joonised ning illustratsioonid ning paigutame need tõlgitud teksti – see on eriti otstarbekas kasutusjuhendite ja raamatute tõlkimisel, kus terviklik tõlge koosnebki tegelikult lisaks tekstile ka piltidest ja joonistest.

Kas saab sõlmida ka konfidentsiaalsuslepingut, kui on tegu salajaste materjalidega?

Meie firma tagab alati materjalides kajastuva informatsiooni konfidentsiaalsuse, oleme sõlminud konfidentsiaalsuslepingud ka kõigi oma töötajatega. Soovi korral on võimalik sõlmida ka konfidentsiaalsusleping tellijaga.