Meditsiinitekstide tõlkimine

Meditsiinitekstide tõlkimine

Meditsiinitekstide hulka kuuluvad ravimipakendid, haiguslood, teabelehed, meditsiinilised käsiraamatud ja koolitusmaterjalid, tõendid, meditsiinitehnika juhendid jmt.

Meditsiinitekste tõlgivad alati meditsiinilise kõrgharidusega spetsialistid, sest antud temaatika on nii spetsiifiline, et ilma vastava kõrghariduseta poleks lihtsalt võimalik teha professionaalset tõlget.

Kuna meditsiinitekstid on enamasti väga spetsiifilise terminoloogiaga, on oluline ka teada, kes on teksti lõpptarbija, et vajaduse korral lihtsustada termineid, et tekst oleks arusaadav ka tavalugejale, mitte ainult spetsialistile.

Vaata “Tehtud tööd”!