Tehniliste tekstide tõlkimine

Tehniliste tekstide tõlkimine

Tehniliste tekstide tõlkimisel on esmatähtis teada, kes on antud tõlke kasutaja, kas tegu on laiatarbekauba kasutusjuhendiga või hakkavad teksti kasutama vaid oma alale spetsialiseerunud inimesed. Sellest lähtuvalt tuleb valida ka tehniliste tekstide sõnakasutus ja stiil ning terminoloogia.

Tehniliste tekstide tõlketöid teevad tavaliselt tehnilise kõrgharidusega tõlkijad koostöös keeletoimetajatega või filoloogid koostöös tehnikaala terminoloogi ja toimetajaga. Igal erialal on omad terminid, eripärane keelekasutus ja stiilitavad, seetõttu nõuab erialateksti tõlkimine tõlkijalt nii head keeletundmist kui ka kursisolekut vastava erialaga.

Tehniliste tekstide tõlkimise juures on suureks abiks tihe koostöö kliendiga, sest tavaliselt tunneb tellija ise terminoloogiat kõige paremini või oskab anda suuniseid, millist terminoloogiat kasutada.

Suuremahuliste ja korduvate tõlkematerjalide korral (näiteks kasutusjuhendid, ohutuskaardid, tehniline teave jne) oleks kindlasti soovitatav kasutada tõlkemäluprogramme, et tagada stiili ja terminoloogia ühtsus. Samas säästaks see ka tellija raha, kuna korduste pealt on võimalik teha soodustust.

Väikesemahuliste tehniliste tõlgete korral on tõlke teostamiseks vajalik pikem tähtaeg, sest temaatikasse sisseelamine ja terminoloogiaga tutvumine võib võtta vahel isegi kauem aega kui lõpuks tõlkimine.

Vaata “Tehtud tööd”!