Euroopa Liidu tekstide tõlkimine

Euroopa Liidu tekstide tõlkimine

Euroopa Liidu tekstide hulka kuuluvad igasugused aruanded, direktiivid, määrused, õigusaktid, parlamendi stenogrammid, koosolekute protokollid jpm.

Euroopa Liidu erinevate instantside tõlked on väga erinevatest valdkondadest – meditsiin, pangandus, tehnika, juriidika, majandus ja põllumajandus. Samas on neile tõlgetele väga palju ühiseid nõudmisi, seega võib nimetada seda üheks tõlkevaldkonnaks.

Avatari tõlkebüroo on tunnustatud tõlkija ka Euroopa Komisjoni poolt, kellega me teeme koostööd juba 2009. aastast. Tõlgime Eesti arengukavasid, arengukavade aruandeid, seadusandlust, struktuurivahendite kasutamise aruandeid, auditite aruandeid, majandustemaatikat, eriti seoses investeerimisfondide ja igasuguste riskistrateegiatega, Euroopa Ravimiameti tekste jpm. Alates 2020. aastast on Avatari tõlkebüroo ka ametlik koostööpartner Euroopa Parlamendile. Meie büroos valmivad Euroopa Parlamendi tõlked eesti keelde. Tõlgime muudatusettepanekuid, raporti projekte, arvamuse projekte, raporteid, arvamusi jmt. Teemade valik on väga lai, alustades majandusest ja lõpetades õigusega. Ka Euroopa Keskpanga väga tähtsad ja keerukad tõlked jõuavad Avatari tõlkijate töölauale juba aastaid. Pole vahet, kas teemaks ons eal pangandus, majandus, juriidika vm – meie saame kõigega hakkama.

Euroopa Liidu tekste tõlgivad vaid spetsiaalse eurokoolituse läbinud tõlkijad, kes on kursis nõuetega, mis on Euroopa Liidu tekstide tõlkimisel kehtestatud.

Vaata “Tehtud tööd”!