Majandus- ja pangandustekstide tõlkimine

Majandus- ja pangandustekstide tõlkimine

Majandustõlgete teema on väga lai, siia hulka kuuluvad erinevate majandustemaatikatega tõlkematerjalid – ettevõtte tegevusaruanded, eksperthinnangud, pangandustekstid, hinnapakkumised, koolitusmaterjalid, riigihanke-, kinnisvara- ja kindlustusdokumendid jne.

Spetsiifilisemad majandustekstid vajavad kindlasti majandustaustaga tõlkijat, üldisemate majandustekstide korral võib tõlkija olla lihtsalt laia silmaringi ja hea keelekasutusega.

Üks majandustekstide eriliike on ka majandusalased reklaamtekstid, mille korral peab järgima nii majandustekstidele kui ka reklaamtekstidele esitatavaid nõudeid. Need tekstid nõuavad lisaks majandusteadmistele ka väga loovat mõttelendu.

Vaata “Tehtud tööd”!