Referatiivne tõlge

Masintõlke toimetamine

Aina kiiremini arenevas maailmas ning veelgi kiiremini areneval IT-maastikul on viimased aastad toonud uusi ja revolutsioonilisi tuuli ka tõlkevaldkonda. Tõlkeabiprogrammid, masintõlkesüsteemid, tehisintellekt – need on märksõnad, millega iga tõlkebüroo peab kursis olema ja arvestama. Kui tehisintellekti abi ei saa – õigemini ei tohi – veel tõlkimisel abilisena kasutada, siis tõlkeabiprogrammid ja masintõlkesüsteemid on juba nii palju arenenud, et neist on kulude vähendamisel ja inimeste väärtusliku aja kokku hoidmisel palju abi. Masintõlge on tulnud, et jääda.

Enamus tekste ei koosne aga lihtlausetest, vaid peidavad endas peeneid tähendusnüansse ja keerulisi grammatilisi struktuure. Seega vajavad kõik masina tõlgitud tekstid inimese uudishimulikku ja valvsat pilku, et tõlge vastaks ikka 100% algtekstile ning oleks grammatiliselt ja stiililiselt korrektne. Masintõlkesüsteemid ei suuda veel vähemalt praegu toota inimese tõlkega võrdväärset väljundit, seega sõltub masintõlke kvaliteet suuresti ikka inimesest, kes teeb sellele järeltoimetamise. Nii kehtib siin mõttetera: „Kasuta, aga kontrolli!“

Ka tõlkebüroo Avatar pakub masintõlke järeltoimetamise teenust, et säästa meie armsate klientide aega ja raha ning olla võimelised neile veelgi suuremaid mahtusid tõlkima. Pakume masintõlget vaid koos järeltoimetamise teenusega. Võimalik on tellida nii kerget kui ka põhjalikku järeltoimetamist.

Põhjalik järeltoimetamine (PJT) – järeltoimetamine, mis tehakse inimtõlke teel saadud tulemusega võrreldava tulemuse saamiseks. Tõlge peab olema täpne, mõistetav ja stiilinõuetele kohane ning õige lausestuse, grammatika ja kirjavahemärgistusega. Eesmärk ei ole aga teha uut inimtõlget, vaid järeltoimetamise käigus maksimaalselt ära kasutada masintõlke teksti.

Kerge järeltoimetamine (KJT) – järeltoimetamine, mis tehakse üksnes mõistetava teksti saamiseks, mis pole aga ligilähedanegi inimtõlkele. Kerget järeltoimetamist soovitame kasutada vaid tekstist arusaamiseks ning ettevõttesiseste materjalide jaoks. KJT puhul kasutatakse võimalikult suurt hulka masintõlgitud toorteksti. Eesmärk on anda väga täpselt edasi algteksti sisu ilma midagi lisamata ega välja jätmata, tagades, et kõik laused oleks selged, õiged ja üheselt arusaadavad. KJT käigus ei parandata aga tekstis grammatika, lausestuse ega stiilivigu.

Järeltoimetamise teenust pakkudes järgime standardit ISO 18587 – Masintõlke toimetamine. Avatar on sertifitseeritud vastavalt standardile ISO 18587 Bureau Veritas Estonia poolt.

Masintõlke järeltoimetamise teenus ei tähenda aga, et kaoks ära tavapärane inimtõlge, mida pakume vastavalt standardile ISO 17100 – Nõuded tõlketeenusele. Kõik tekstid ei sobigi masinaga tõlkimiseks, näiteks konfidentsiaalsed dokumendid, isikuandmeid sisaldavad tõlked või tekstid, mis ei sobi sisu või stiili poolest masinale, st nende järeltoimetamine võtab oluliselt rohkem aega, kui oleks kulunud inimtõlke tegemisele. Sellistel juhtudel on mõistlik kohe valida inimtõlge, et säästa aega ja saada parim tõlge. Usaldage meie projektijuhte – nad oskavad teid selle valiku tegemisel aidata.