SDL Trados Studio

Tõlkemäluprogrammid

Tänapäeval kasutavad kõik tõlkijad oma töös tõlkimisprotsessi hõlbustamiseks ja kiirendamiseks arvutit. Lisaks on võimalik kasutada veel masintõlkesüsteeme ja tõlkemälusid.

Masintõlkesüsteemid tõlgivad teksti automaatselt ära. Masintõlke tulemusena valmib toor- ehk mustandtõlge, mis vajab veel toimetaja- ja terminoloogipoolseid parandusi ja väljastusülevaatust.

Eestis masintõlkesüsteeme (Prompt, Systran jt) eriti ei kasutata, enamasti tõlgivad ikka inimesed. Tõlkemäluprogramme (Wordfast, SDLTrados, SDLX, MemoQ, Memsource jt) kasutatakse Eestis aga üha enam.

Tõlkemäluprogrammiga tõlkimise eelised on järgmised:

  • kõik laused saavad tõlgitud, kuna tõlkeabiprogramm liigub tekstis ja avab iga segmendi eraldi, niimoodi ei jää ükski lause tõlkimata;
  • terminoloogiline ja stiililine ühtsus, tõlkemälust saab kiiresti otsida, kuidas üks või teine sõna/fraas on varem tõlgitud, võimalik on kasutada ka teiste koostatud terminisõnastikke;
  • numbri- ja trükivigu saab lihtsamini vältida;
  • töö valmimine kiireneb, kui tekstides on korduvaid lauseid või lauseosi;
  • tellija säästab raha.

Tõlkemäluprogrammiga on mõistlik lasta tõlkida siis, kui peab regulaarselt tõlkima näiteks kasutusjuhendeid või lepinguid. Nendes võib muutuvate osade kõrval esineda palju juba varem tõlgitud teksti, mille väljasõelumine enne tõlkimisse andmist on Teie jaoks tülikas ja aeganõudev.

Tänu tõlkemäluprogrammile saab analüüsida tõlkes esinevaid kordusi ja nende arvelt saab tellijale pakkuda soodsamat hinda.

Kasutame erinevaid tõlkemäluprogramme. Küsi pakkumist!