Tõlketeenused

Tõlketeenused

Avatari tõlkebüroo põhitegevuseks on kirjaliku ja suulise tõlketeenuse pakkumine. Tõlkebüroo Avatar tõlketeenused on kiired, kvaliteetsed, professionaalsed ja sõbralike hindadega.

Tõlkimine on kunst, millega ei saa hakkama igaüks!

Lugedes halvasti tõlgitud teksti, oleme kõik nii mõnigi kord naernud. Vaevalt see aga nalja teeks, kui tegu oleks Teie oma firma veebiteksti või ametliku lepinguga, mis on kahjuks valesti tõlgitud. Tõlkimine ei ole ainult algkeele sõnade sõna-sõnaline tõlkimine sihtkeelde. Hea tõlke valmimise nimel tuleb ära teha suur uurimis- ja mõttetöö, mille käigus peab tõlkija jälgima terminoloogiat, kultuurikonteksti, grammatikat aga ka kliendi erisoove.

Hea tõlke saamiseks ei piisa sellest, kui üks inimene, andes endast parima, teksti ära tõlgib. Lisaks tõlkijale teevad meie büroos hea tõlke saamiseks tööd toimetajad, terminoloogid, tõlkeprojektide juhid, firma juhtkond ja loomulikult ka tellija ise. Sest väga hea tõlke üheks osaks on tellija esitatud korrektne tellimussoov ja igasugused muud abistavad materjalid ja näpunäited.

Head tellijad, ärge alahinnake seda, andke meile teada oma konkreetsed soovid. Koostööd tehes saame tagada Teile kõige kvaliteetsemad tõlked.

Pakume järgmisi tõlketeenuseid:

  • kirjalik tõlge – kirjalikud tõlked 40 erinevasse keelde. Kirjalikud tõlked ka võõrkeelest võõrkeelde, notariaalne tõlge, tehniline tõlge, juriidiline tõlge. Lisaks…
  • suuline tõlge – sünkroontõlge, järeltõlge, sosintõlge. Professionaalsed tõlgid igaks erialaks. Lisaks …
  • notariaalne tõlge ja vandetõlgi teenus – 2015. aastal muutus dokumentide kinnitamise süsteem. Dokumente on õigus võõrkeelde kinnitada vaid vandetõlkidel. Lisaks…
  • toimetamine – iga lisateenus tagab tõlke parema kvaliteedi. Toimetaja on tõlkijast erinev inimene, kes vaatab üle tõlgitud teksti algtekstiga võrreldes ja vajaduse korral teeb parandusi nii stiili, grammatika, terminoloogia kui ka sisu osas. Lisaks…
  • keelekorrektuur – tõlkijast erinev inimene vaatab tõlke üle ja vajaduse korral parandab grammatikat, stiili, ladusust. Lisaks…
  • tõlketöödejärgsed kujundus- ja küljendustööd – võtmed kätte pakett, kus kujundame tõlked just selliseks nagu on algfail. Meie tublide kujundajate käe all valmivad ka trükifailid. Lisaks…
  • erinevad tõlketeenuse lisateenused – lokaliseerimine, terminibaasi väljatöötamine ja haldamine, transkriptsioon, tagasitõlge, kodulehtede lokaliseerimine sihtriigi turu jaoks, trükieelne keeleline korrektuur jne.