Tõlke toimetamine ja korrektuur

Tõlke toimetamine

Avatar Tõlkebüroos läbivad kõik tõlked toimetamise, seda pole Teil vaja eraldi tellida, antud toiming on juba hinna sees. Kui vajate aga kellegi teise tõlgitud teksti või mõne muu materjali korrektuuri või toimetamist, oleme lahkesti valmis seda tegema.

Korrektuuri korral loeme ja parandame teksti lähtuvalt keelelisest õigsusest ja arusaadavusest. Toimetamise korral kontrollime tõlketeksti algteksti alusel. Toimetaja kontrollib, kas algteksti mõte on tõlkes midagi vahele jätmata edasi antud, kas terminid on õiged ja asjakohased ning kas tõlge on loogiline ja grammatiliselt õige.